środa, 4 stycznia 2012

Pilna akcja Amnesty International: przeciwko wyburzeniom.

Pilna akcja Amnesty International:

Armia izraelska nakazała rozbiórkę 21 domów oraz innych nieruchomości w beduińskiej wiosce Hadidiya położonej w Dolinie Jordanu. Po serii wyburzeń, które miały miejsce w czerwcu 2011 roku mieszkańcy wioski odbudowali niektóre zniszczone budynki.

Obecnie w związku z nakazem kolejnego wyburzenia na ryzyko trwałego wysiedlenia narażonych jest 50 osób, w tym 25 dzieci.

W dniu 10 listopada administracja cywilna (izraelska administracja wojskowa) wydała rozkaz wyburzenia obejmujący 21 konstrukcji budowlanych używanych jako domy a także zagrody dla zwierząt.

Szesnaście konstrukcji, którym grozi ponowne wyburzenie zostało odbudowanych w czerwcu ubiegłego roku ze środków przekazanych przez władze Autonomii Palestyńskiej oraz organizacje pozarządowe.

Oficjalnym powodem dalszych wyburzeń jest brak posiadania pozwolenia na budowę. Wioska Hadidiya położona jest w Strefie C na okupowanym Zachodniego Brzegu – na tym terenie władze Izraela nie wydają Palestyńczykom pozwoleń na budowę trwałych konstrukcji takich jak murowane domy czy drogi. Uzyskanie pozwolenia na postawienie nawet prowizorycznej konstrukcji jak szałasy czy namioty jest praktycznie niemożliwe.

Dodatkowo nakazy wyburzenia dostarczane Palestyńczykom zawierają klauzulę, mówiącą o tym, że jeśli mieszkańcy sami wyburzą swoje domy – nie zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami rozbiórki.

Jak powiedział Amnesty International mieszkaniec wioski Hadidiya, Abdul Rahim Hussein Biszarat „Zawsze powtarzają nam, że musimy mieć pozwolenie, ale na co chcą żebym miał pozwolenie? Na namiot? Namiot nie osłoni od wiatru i może zostać przez niego porwany. Niech dadzą mi pozwolenie na odpowiedni budynek, a pokryję wszystkie opłaty i udowodnię swoje prawo własności do gruntu.”

12 grudnia mieszkańcy wioski Hadidiya reprezentowani przez prawnika zwrócili się do izraelskiego Sądu Najwyższego z prośbą o anulowanie nakazu rozbiórki. Sąd wstrzymał tymczasowo realizacje nakazów wyburzeń do czasu kolejnego rozstrzygnięcia. Decyzja o wstrzymaniu nie dotyczy jednak wyburzeń zawierających klauzulę “pilne ze względów bezpieczeństwa”. Do 9 lutego armia izraelska może złożyć odwołanie od decyzji sądu. Władze Izraela mogą stwierdzić, że wszystkie rozbiórki są konieczne ze „względów bezpieczeństwa”.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku angielskim, hebrajskim lub polskim do władz izraelskich, aby anulowały wszystkie nakazy rozbiórki wobec palestyńskich konstrukcji w wiosce Hadidiya oraz innych miejscach w Dolinie Jordanu.

Zażądajcie powstrzymania wyburzeń domów na Zachodnim Brzegu!

Domagajcie się również, aby to lokalna społeczność palestyńska była odpowiedzialna za politykę planowania i regulacji budowlanych.

Prosimy o wysyłanie apeli do 2 lutego 2012 roku do:
Szef Służby Cywilnej Administracji
Brig. Gen. Motti Elmoz

Adres: Urząd Szefa Służby Cywilnej
Administracja
Jamał 1029
Wojskowy Numer Pocztowy 01482
Beit El, Izrael
Fax: +972 2 9977341
Nagłówek: Szanowny Panie Generale Brygady

Dowódca wojskowy na Zachodnim Brzegu
Generał brygady Hagai Mordechai

Adres: Dywizjon Judei i Samarii 877
Wojskowy Numer Pocztowy 00149, Izrael
Fax: +972 2 9970436
Nagłówek: Szanowny Panie Generale Brygady

Minister Obrony Narodowej
Ehud Barak

Ministerstwo Obrony

37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Awiw 61909, Izrael
Fax: +972 3 696 2757
Email: minister@mod.gov.il
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze

Ponadto prosimy o wysyłanie kopii apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w danym kraju:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

e-mail: SM.Sekretariat@msz.gov.pl

Nagłówek:

Minister Spraw Zagranicznych RP

pan Radosław Sikorski

Szanowny Panie Ministrze,

Ambasada Polski w Tel Awiwie

e-mail: consulate@telavivpl.org

Ambasada Izraela w Warszawie

e-mail: publicaffairs@warsaw.mfa.gov.il

INFORMACJE DODATKOWE

10 czerwca armia izraelska wysiedliła rodzinę, zniszczyła namiot i 3 schroniska dla zwierząt w wiosce Hadidiya. 21 czerwca pod pretekstem braku pozwoleń na budowę armia izraelska zniszczyła w Hadidiyi 29 domów i innych obiektów mieszkalnych, w wyniku czego 6 rodzin straciło dach nad głową.

Wcześniej domy w Hadidiyi zostały zniszczone w lutym 2008 r., kiedy to 34 osoby, w tym 26 dzieci zostało wysiedlonych.

Od 1980 roku mieszkańcy wioski podejmują kroki prawne mające na celu zaprzestanie polityki wyburzeń domów. W 2006 roku izraelski Sąd Najwyższy odrzucił petycję złożoną przez pięć rodzin.

Administracja cywilna – a w rzeczywistości oddział izraelskich wojskowych sprawuje kontrolę nad polityką planowania i budowy w Strefie C na okupowanym Zachodnim Brzegu. Około 150 tysięcy Palestyńczyków zamieszkujących Strefę C nie ma swojej reprezentacji na żadnym poziomie w izraelskim systemie planowania, w związku z czym są nieustannie narażeni na przymusową eksmisję i rozbiórki domów. Izraelska armia zmusiła mieszkańców wioski Hadidiya do życia w bardzo trudnych warunkach. Mając zakaz budowania trwałych konstrukcji, mieszkańcy zmuszeni są żyć w namiotach i szałasach, które nie zapewniają dostatecznej ochrony przed gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych na pustyni.

Nawet te prowizoryczne konstrukcje uważane są przez armię izraelską za “nielegalne” i wyburzane przy każdej okazji..

Aby dotrzeć do szkoły w Tammoun, dzieci z wioski Hadidiya muszą przemierzać codziennie kilka kilometrów polnej drogi. Mieszkańcy wioski nie mają dostępu do sieci elektrycznej i wody, zabrania im się wiercenia nowych studni i nie dopuszcza do korzystania ze studni i dróg w najbliższej okolicy, ponieważ pozostają one do wyłącznej dyspozycji izraelskich osadników żyjących w nielegalnych z punktu widzenia prawa międzynarodowego koloniach izraelskich Ro’i, Beqa’ot i Hemdat

(Tu możecie zobaczyć film opisujący sytuację rodziny, której dom został wyburzony 21 czerwca i ponownie jest zagrożony rozbiórką)

Palestyńczycy zamieszkujący Dolinę Jordanu, z których większość żyła tu jeszcze zanim armia izraelska rozpoczęła okupację Zachodniego Brzegu w 1967 roku, padają ofiarą dyskryminacji izraelskiej polityki planowania, budowania i dostępu do wody pitnej i ziemi.

Duża część Doliny Jordanu została uznana przez armię izraelską za “zamknięty teren wojskowy” lub przejęta pod budowę osiedli izraelskich. Podobnie jak wielu innych Palestyńczyków w Dolnie Jordanu, mieszkańcy Hadidiyi przeżywają każdy dzień pod groźbą przymusowych eksmisji.

W ostatnim okresie nastąpiła eskalacja działań władz izraelskich zmierzających do usunięcia ludności palestyńskiej ze Strefy C. Według informacji podanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej do 13 grudnia armia izraelska rozebrała co najmniej 547 konstrukcji na Zachodnim brzegu i w Jerozolimie Wschodniej, pozbawiając dachu nad głową ponad 1051 osób. W analogicznym okresie w roku poprzednim armia izraelska rozebrała 386 konstrukcji, wysiedlając 516 osób.


--
Kampania Solidarności z Palestyną

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz