poniedziałek, 30 stycznia 2012

Apel o bojkot i odwołanie wizyty w Izraelu


Za : http://www.kampania-palestyna.pl/index.php/2012/01/30/apel-o-bojkot-i-odwolanie-wizyty-w-izraelu/


Zachęcamy do wysyłania poniższych apeli do Lecha Majewskiego oraz Wiktorii Szymańskiej, którzy w tym tygodniu mają wziąć udział w „Epos Film Festival 3” w Tel Awiwie.

—————————————————————————————–

Lech Majewski
lechmajewski@yahoo.com

Wiktoria Szymańska
victoria.sz@gmail.com

Sz. P. Wiktoria Szymańska, (Sz. P. Lech Majewski,)

Według informacji zawartych na stronie „Epos Film Festival 3” jest Pan/Pani gościem festiwalu w Tel Awiwie. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie anulowania swojego udziału w tym festiwalu. Nasze głębokie zaniepokojenie wzbudza fakt, że wydarzenie kulturalne wykorzystywane jest w celu ukrycia izraelskiej polityki apartheidu.

Prawdopodobnie nie czytał(a) Pan(i) ostatnich ustaleń Trybunału Russell’a w sprawie Palestyny. Oto fragment z 7 listopada (Całość dostępna na http://bit.ly/svjpBT):

” Trybunał uznał, że rządy Izraela sprawowane nad Palestyńczykami, niezależnie od tego czy mieszkają w Izraelu czy na Terytoriach Okupowanych, stanowią zintegrowany reżim apartheidu. Palestyńczycy są poddawani przez władze Izraela zinstytucjonalizowanemu reżimowi dominacji, który jest jednoznaczny z definicją apartheidu w prawie międzynarodowym.Palestyńczycy żyjący pod militarną i kolonialną kontrolą na Terytoriach Okupowanych podlegają szczególnie brutalnej formie apartheidu.

Palestyńscy obywatele Izraela nie są częścią narodu żydowskiego – którego definicje określa prawo Izraela – pomimo że są uprawnieni do głosowania. Z tego względu są pozbawieni wszystkich przywilejów płynących z posiadania narodowości żydowskiej, jak również stanowią obiekt pogwałceń praw człowieka i systematycznej dyskryminacji.

Trybunał uznał, że rządy Izraela sprawowane nad Palestyńczykami, niezależnie od tego czy mieszkają w Izraelu czy na Terytoriach Okupowanych, stanowią zintegrowany reżim apartheidu.

Trybunał Russella wzywa wszystkie podmioty – państwo Izrael, społeczność międzynarodową oraz społeczeństwo obywatelskie na całym świecie – do podjęcia niezbędnych kroków w celu zakończenia apartheidu w Izraelu/Palestynie oraz utorowania drogi do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami.

Uważamy za swój obowiązek poinformowanie Pani (Pana), że branie udziału w ww. festiwalu w sytuacji postępującej okupacji może być uznawane jako akt polityczny i wyrażenie poparcia dla jednego z najbardziej bezwzględnych i antydemokratycznych reżimów jakim jest państwo Izrael wobec Palestyńczyków.

Występowanie w Izraelu oznacza przekroczenie międzynarodowej linii bojkotu, a udział będzie interpretowany jako wotum zaufania dla izraelskiej polityki ucisku. To właśnie międzynarodowa polityka milczenia uprawiana przez rządy na całym świecie skłoniła Palestyńczyków do wystosowania apelu o bojkot Izraela, do czasu, kiedy kraj nie zacznie przestrzegać prawa międzynarodowego, w tym licznych rezolucji ONZ.

Powinna(nien) Pan(i) odmówić udziału w utrzymywaniu izraelskiej fasady normalności.

Pisząc te słowa jesteśmy pewni, że w kontaktach związanych z logistyką podróży, izraelscy gospodarze nie poinformowali Pana(i), że zaledwie godzinę drogi samochodem od miejsca wydarzenia na które został(a) Pan(i) zaproszony, 2,5 miliona Palestyńczyków żyje pod bezwzględną okupacją na Zachodnim Brzegu. Są oni otoczeni przez nielegalny mur apartheidu i regularnie nękani przez uzbrojonych żołnierzy. Ludzie Ci, żyjący pod izraelskim reżimem wojskowym nie będą mogli uczestniczyć w tym festiwalu, ponieważ Izrael uniemożliwia im swobodne poruszanie się nawet po terenie Zachodniego Brzegu. Nie mogą oni nawet marzyć o tym, aby odwiedzić Tel Awiw. Setki stałych i arbitralnie ustanawianych punktów kontrolnych tworzonych wyłącznie dla Palestyńczyków skutecznie uniemożliwiają jakiekolwiek przemieszczanie się po ich własnej ziemi.

Zaledwie 70 km na południe od Tel Awiwu, ponad 1,5 miliona Palestyńczyków w Strefie Gazy żyje w więzieniu oblężonym przez izraelską armię. Niedawno ukazał się raport Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który ukazuje jak straszliwie szkodliwa jest owa blokada. Stanowi ona pogwałcenie praw człowieka oraz prawa międzynarodowego. Ponadto raport ONZ z 2009 roku uznaje Izrael winnym popełnienia zbrodni wojennych w Strefie Gazy w latach 2008-2009, w tym stosowania białego fosforu wobec ludności cywilnej, oraz używania cywilów jako „żywych tarcz”.

Ograniczenia w podróżowaniu to tylko jeden z aspektów represjonowania Palestyńczyków żyjących pod izraelską okupacją. W rzeczywistości, izraelski reżim wojskowy na Terytoriach Okupowanych stosuje systematyczne wywłaszczenia gruntów, kary zbiorowe, wyburzenia domów, masowe aresztowania a także więzi tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci.

Uważamy, że Pana/Pani osoba nie powinna być wykorzystywana do maskowania i normalizacji polityki apartheidu. Zachęcamy, aby przyłączył/a się Pan/i do apelu Palestyńczyków o bojkot i dołączenia do wielu artystów, którzy anulowali swoje występy w Izraelu.

Swoje wsparcie dla kampanii BDS ogłosili m.in. Roger Waters, Elvis Costello, Faithless, Macy Grey, Alice Walker, Devendra Banhart, Mike Leigh. Macy Grey.

Roger Waters z kolei napisał w swoim liście, „Dla mnie osobiście wspieranie kampanii bojkotu jest wyrazem solidarności nie tylko z Palestyńczykami, ale również z tysiącami Izraelczyków, którzy nie zgadzają się z rasistowską i kolonialną polityką swojego rządu.”

Elvis Costello, który odwołał swój koncert w Izraelu, powiedział: “Są takie sytuacje, kiedy dodanie określonego nazwiska do harmonogramu koncertu może być interpretowane jako akt polityczny, który oddziaływuje bardziej niż wszystko, co może zostać wyśpiewane”.

Mamy głęboką nadzieję, że zdecyduje się Pan(i) odwołać swój udział w wydarzeniach kulturalnych w Izraelu, aż nadejdzie dzień, kiedy izraelski apartheid upadnie, i wszyscy ludzie będą mogli bez przeszkód uczestniczyć w tych wydarzeniach.

Z wyrazami szacunku,

Polacy pracujący na Zachodnim Brzegu


Blog belongs to Paulina and Maciek that used to work in West Bank.

Blog Pauliny i Maćka - wolontariuszy pracujących na Zachodnim Brzegu