poniedziałek, 26 września 2011

Wspólna tarcza antyrakietowa Rosji, Chin i Iranu / Iran, Russia , China mulling joint missiel shieldTeheran - nieoficjalne źródła poinformowały, że Iran, Rosja iChiny są obecnie w trakcie rozmów w sprawie wniosku o ustalenie wspólnej tarczy antyrakietowej jako przeciwwagi do NATOwskich tarcz obronnych.

Teheran - unofficial sources have announced that Iran, Russia, and China are currently holding talks on a proposal to establish a joint missiel defense shield as a counterwight to NATO defense shield.