sobota, 30 kwietnia 2011

MC KASH "Beneath This Sky"

Introducing MC KASH, the first hip hop artist from Kashmir. This is the video for his song "Beneath This Sky" and is the first hip hop video ever filmed in Srinagar, Kashmir's largest city.

For more information about MC KASH, visit www.reverbnation.com/mckashkashmir

Bahrain - dead body or a doll / Bahrajn - zwłoki czy lalka

Urgent Call to the World: Please Save the People of Bahrain

Jerzy Buzek condemns the death sentence against Bahraini protestors / Jerzy Buzek potępił wyrok śmierci dla demonstrantów w Bahrajnie

Source n English : www.freebahrainnow.com

The President of the European Parliament Jerzy Buzek strongly condemns the death sentence passed against four Bahraini protestors.

EP President Buzek said: “I condemn the sentencing to death of the four protestors in Bahrain and I call for their sentences to be reviewed. The fact that the trial took place behind closed doors is deplorable. The EU is opposed to the death penalty in all cases and under all circumstances.

In line with the resolution of 7 April, the European Parliaments calls on the Government of Bahrain and other parties to engage in a meaningful and constructive dialogue without delay or preconditions, in order to bring about reforms.”


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek stanowczo potępił wyrok śmierci dla czterech demostrantów w Bahrajnie.


Przewodniczący PE Jerzy Buzek powiedział: "Stanowczo potępiam skazanie na śmierć czterech protestujących w Bahrajnie i wzywam do zrewidowania wyroku. Fakt, że proces miał miejsce za zamkniętymi drzwiami jest godny ubolewania. UE sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach i we wszystkich okolicznościach.

Zgodnie z uchwałą z dnia 7 kwietnia, Parlament Europejski wzywa rząd Bahrajnu i inne partie, do zaangażowania się w znaczący i konstruktywny dialog bez zwłoki i warunków wstępnych, w celu doprowadzenia do reform."

Escape to a world of Palestinian Surprises


Read on-line :

Escape to a world of Palestinian Surprises

an on-line free web-book by Sherri Muzher on the diversity and richness of the Palestinian culture.


Produkty Sprawiedliwego Handlu dostępne w TESCO

http://www.tesco.pl/produkty/fair-trade/