sobota, 8 października 2011

Strajk głodowy palestyńskich więźniów w piekle izraelskiej niewoli ...
27 września 2011 roku, czyli przed prawie dwoma tygodniami, znajdujący się w izrealskich więzieniach członkowie Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny (PFPL) rozpoczęli starjk głodowy, będący odpowiedzią na zaostrzenie środków karnych przez izraelskie służby więzienne (IPS). Poza całkowitym strajkiem głodowym więźniowie odmawiją wypełniania niektórych zasad IPS takich jak noszenie więziennych uniformów czy udział w apelach.

Strajkujący domagają się zakończenia izolacji Ahmada Sa'adata oraz innych palestyńskich więźniów politycznych, zakończenia polityki represji i upokorzeń wobec osób odwiedzających wieźniów, w tym odmowy wizyt rodzinom, zatrzymywania i przeszukiwania odwiedziających i utrudnianiu im przejazdu na punktach kontrolnych.
Głodujący więźniowie rządają także zaprzestania stosowania przemocy i upokarznia więźniów podczas transportu z jednego więzienia do innego.

Kampania na rzecz uwolnienia Ahmada Sa'adata pozostaje w solidarności z palestyńskimi więźniami uczestniczącymi w strajku głodowyw i wzywa ludzi z całego świata by złączyli swe głosy z głosami więźniów w wołaniu o sprawiedliwość.


Ahmad Sa'adat, uwięziony sekretarz generalny Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny ​​i palestyński przywódca narodowy, pozostaje uwięziony od czasu jego porwania 13 marca 2006 przez izraelskie siły okupacyjne.
Został on brutalnie uprowadzony przez siły izraelski z więzienia Autonomii Palestyńskiej gdzie był niesprawiedliwie przetrzymywany bez postawienia zarzutów przed cztery lata pod strażą amerykańską i brytyjską. W izolacji znajduje się już ponad dwa lata od czasu jago wezwania do oporu wobec izraelskiej agresji na Gazę w 2009 roku. W podobnej izolacji pozostają między innymi także ważni działacze Hamasu: Ibrahim Hamed, Abbas Assayed, Mahmud Issa, Abdullah Barghouti.

Oświadczenie strajkujących więźniów :

''My, towarzysze z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny znajdujący się w syjonistycznych więzieniach i centrach zatrzymań, deklarujemy niezłomnemu, walczącemu, dzielnemu narodowi palestyńskiemu oraz wszytkim wolnym ludziom na świecie, co następuje :

We wtorek 27 września 2011 roku rano rozpoczniemy bezterminowy strajk głodowy w odpowiedzi na oficjalną politykę syjonistycznego rządu oraz jego faszystowską administrację więzienną. Rządamy uszanowania naszych praw i godności w walce aż do zwycięstwa naszych wartości i postawionych celów.

Cele naszego strajku głodowego:

Zakończenie odosobnienia i izolacji naszego towarzysza, Sekretarza Generalnego Popularnego Frontu Wyzwolenia Palestyny, członka Rady Legislacyjnej Autonomii Palestyńskiej oraz Rady Centralnej OWP, Ahmada Sa'adata, Abu Ghassana.

Zakończenie polityki izolacji wszystkich więźniów.

Zakończenia polityki systematycznego upokarzania przez armię okupacyjną Palestyńczyków na punktach kontrolnych oraz przejściach granicznych, w szczególności wycelowaną w osoby jadące odwiedzić więźniów, zakończenie odmowy wizyt więźniów, w szczególności więźniów ze Strefy Gazy. Zaprzestanie upokarzania i znęcania się na więźniami podczas transeru.

Podstawowe zasady naszej rewolucji to odrzucenie wszystkich form niesprawiedliwości, dla nas to walka i konfrontacja z okupantem we wszystkich dziecinach i sferach w nasz własny sposób.

W związku z powyższym, wzywamy wszystkich Palestyńczyków i narody arabskie, siły polityczne i instytucje, organizacje praw człowieka i społeczeństwa obywatelskie, by podniosły swoje głosy wraz z nami, byśmy nie stali się łatwym łupem dla okupanta. Obiecujemy wszystkim naszym ludziom, oraz męczennikom Palestyny, że będziemy kontynuować naszą walkę do aż do zwycięstwa

Chwała męczennikom...
Zwycięstwo rewolucji...
Zwycięstwo jest nieuniknione...''Izreal traktuje więźniów palestyńskich w straszliwy sposób. Podczas zatrzymań są przsłuchiwani, torturowani i zastraszani.

Tzw ''security prisoners'' (więzieni ze względów bezpieczeństwa) są całkowicie izolowani przez nawet bardzo długi okres czasu.

''Administrative detainees'' (zatrzymani ze wzglądów bezpieczeństwa, wciąż bez procesu i wyroku) są przetrzymywani bez postawienia zarzutów na czas nieokreślony. Dzieci traktowane są jak dorośli.

Koszmarne warunki obejmują olbrzymie przeludnienie, słabą wentylację i kanalizację, brak możliwości zmiany odzieży, drewniane deski z cienkimi materacami jako łóżka, brudne koce, braki jakościowe w żywieniu, brak zgodności z wymogami żywieniowymi pod względem ilościowym i jakościowym, słaba opieka medyczna, utrudniony dostęp dla rodziny oraz inne formy nadużyć.

W czerwcu ubiegłego roku Netanyahu ogłosił plany dalszego zaostrzenia warunków, które już i tak łamały międzynarodowe prawo, teraz są jeszcze gorsze.

Od tego czasu około 2000 więźniów zostało całkowicie pozbawionych prawa do wizyt. Wizyty rodzin pozostałych więźniów zostały ograniczone z 45 minut dwa razy w tygodniu do 30 minut raz w miesiącu.

27 września palestyńscy więźniowie rozpoczęli strajk głodowy jako protest przeciwko zwiększeniu zaostrzeń karnych. 3 października, artykuł zatytułowany ''Palestyńscy więźniowie podjęli strajk głodowy jako protest przeciw pogarszającym się warunkom w izraelskich więzieniach'' w izraelskim Haaretz'u informuje :

Setki więźniów przyłączyło się do strajku w walce o lepsze warunki. Około 500 już odmówiła przyjmowania posiłków.

Tysiące Palestyńczyków zebrało się w celu wsparcia więźniów. Sami często pamiętają miesiące czy lata w piekle izraelskiego więzienia.

30 września Adalah/Al Mezan Centrum Praw człowieka/Lekarze dla Praw Człowieka w Izraelu wspólnie poinformowały że więźniowie są zdeterminowani do kontnuwania strajku do spełnienia postulatów lub utraty życia.

W ostatnich latach złe warunki jeszcze się pogorszyły, szczególnie pod władzą Netanyahu. Zbiorowe karanie palestyńskich więźniów nasiliło się, powstałe nowe przepisy i drakońskie regulacje.Okrutne i nieludzkie traktowanie obejmuje:

- poddawanie długotrwałej izolacji przywódców politycznych i aktywistów na rzecz praw człowieka

- odmowa konsultacji prawnej podczas przesłuchania, tortury i złe traktowanie

- ograniczanie sądowej rewizji aresztowania i przesłuchań

- nielegalne więzienie Palestyńczykow w Izraelu

- ograniczanie wizyt

- utrudnianie rodzinom ze Strefy Gazy (również z Zachodniego Brzegu) odwiedzania uwięzionych członków rodziny

- nieuzasadnione kary pieniężne
- codzienne upokarzania i przeszukania

- poddawanie odwiedzających członków rodziny tej samej procedurze

- utrudnianie w korzystaniu z opieki medycznej

- zakaz kupowania jedzenia w kantynach

- odmowa korzystania z edukacji, opieki medycznej i prawidłowego żywienia

- blokowania kanałów telewizyjnych, odmowa dostępu do książek, gazet i materiałów edukacyjnych

- mające miejsce w celach, brutalne ataki izraelskich sił specjalnych „Nachschon“ i „Drur“ wobec więźniówStrajkują więźniowie należący do różnych palestyńskich frakcji i organizacji politycznych we wszystkich izraelskich więzieniach i przyłączają się kolejni.

Strajkują między innymi uwięzieni członkowie Hamasu znajdujący się w Ramon, Eshe, Hafha i Ashkelon oraz inni więźniowie, także lider Fatahu - Nasser Owaiz. Również przynajmniej dziesięciu członków Palestyńkiego Islamskiego Dżihadu rozpoczęło głodówkę.

W strajku głodowym uczestniczą także kobiety między innymi: Linan Abu Ghoulmeh, Sumoud Kharajeh, Linan Abu Ghoulmeh, Duaa Jayyousi Wuroud Kassem oraz inne. Zostały one obecnie umieszczone w odosobnieniu w izolatkach.

Z powodu uczestnictwa w strajku i odmowie stosowania się do zasad IPS głodującym więźniom nie pozwala się na spotkania z rodzinami, ani prawnikami, odbierane są im rzeczy osobiste, a sami przenoszeni są do do izolatek trzymani w całkowitym odosobnieniu.


Sources in English:
http://www.palestinemonitor.org/?p=2521
http://www.intifada-palestine.com/2011/10/palestinian-prisoners-hunger-strike-continues-now-is-the-time-for-international-solidarity/
http://prisonerhungerstrikesolidarity.wordpress.com/developments-on-palestinian-prisoners-hunger-strike-action-needed/
http://rense.com/general94/paalll.htm
http://peaceinthebag.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz