czwartek, 29 września 2011

APEL: Zgodnie z prawem międzynarodowym Jerozolima nie jest stolicą Izraela!


!!!

W związku z nagminnym ukazywaniem się na łamach polskich mediów nieprawdziwych informacji przedstawiających Jerozolimę jako stolicę Izraela zachęcamy wszystkich do wysyłania poniższego apelu do Gazety Wyborczej, portalu Onet.pl oraz Encyklopedii PWN.

!!!—————————————————–

APEL DO GAZETY WYBORCZEJ

Szanowni Państwo,

Dziennikarze „Gazety Wyborczej“ notorycznie piszą o Jerozolimie jako o stolicy Izraela.

Robert Stefanicki, Wielka gra o Palestynę, GW, 2011, 09, 11

Robert Stefanicki , Turcja i Izrael idą na zwarcie, GW, 2011, 09, 10-11

Robert Stefanicki, Abbas przyćmił Netanyahu, GW, 2011, 09, 26

W ten sposób legitymizują Państwo łamanie prawa międzynarodowego, jakim jest przyłączanie terytoriów w drodze podboju oraz przesiedlanie własnej ludności cywilnej na okupowane terytoria, któremu od 1967 towarzyszy czystka etniczna ludności palestyńskiej zamieszkującej Jerozolimą Wschodnią (jak podaje ICAHD – Izraelski Komitet Przeciwko Wyburzaniu Domów – 25 tysięcy domów palestyńskich zostało wyburzonych od 1967 roku)

Kodeks etyki Dziennikarskiej głosi co następuje : “Zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie”.

Zgodnie z ONZ-owskim planem podziału z 1947, który stanowił podstawę powstania państwa Izrael, Jerozolima miała zostać objęta kuratelą międzynarodową jako corpus separtum, a po 10 latach o jej ostatecznym statusie miało zdecydować referendum przeprowadzone wśród jej mieszkańców. Zajęcie przez Izrael Jerozolimy Zachodniej w 1948, wbrew prawu międzynarodowemu, uniemożliwiło realizację tego planu.

Podbój w 1967 i trwająca do dziś okupacja Jerozolimy Wschodniej są jeszcze bardziej bulwersujące. Izrael prowadząc politykę faktów dokonanych – burzenie domów i eksmisje ludności palestyńskiej na masową skalę, przy jednoczesnym wspieraniu rozbudowy nielegalnych osiedli żydowskich w Jerozolimie Wschodniej (a także pozostałych terenach okupowanego Zachodniego Brzegu), łamie szereg postanowień IV Konwencji Genewskiej (w szczególności artykułu 49) i liczne rezolucje ONZ. Protestując przeciwko okupacji Jerozolimy, społeczność międzynarodowa solidarnie wysyła swoich przedstawicieli do Tel Avivu

Pisząc o Jerozolimie jako stolicy Izraela, dziennikarze Gazety Wyborczej po pierwsze dezinformują czytelników, a po drugie otwarcie stają po stronie okupanta prowadzącego czystkę etniczną. Gazeta Wyborcza, tak jak kolejne rządy Izraela, prowadzi w ten sposób politykę faktów dokonanych, ignorujący losy zamieszkujących to miasto Palestyńczyków i wspierając bezprawne roszczenia Izraela do Jerozolimy jako jego „niepodzielnej stolicy“.

Należy stwierdzić, ze informacje zamieszane przez Gazetę Wyborczą nie tylko wprowadzają czytelników w błąd, ale łamią zasady Narodów Zjednoczonych zakazujące przyłączania terytoriów siłą. Zawarte w informacjach treści stanowią część kampanii propagandowej izraelskich władz, zmierzających do normalizacji polityki kolonizacji, wysiedleń i wywłaszczania kolejnych obszarów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych i ich aneksji, w tym Jerozolimy Wschodniej. Tymczasem Rzeczpospolita Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, nie uznaje aneksji wschodniej części Jerozolimy/Al-Quds przez Izrael. Szanujący się dziennik powinien zwracać uwagę na treść publikowanych informacji. W innych krajach Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii, rozprzestrzenianie tego typu informacji zostało zakazane.

Apeluję o zrezygnowanie z zamieszczania nieprawdziwych informacji mówiących o Jerozolimie jako stolicy Izraela i domagam się sprostowania w tej sprawie, tak by odzwierciedlało ono stan faktyczny i prawny na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych.

Jednocześnie przypominam, że celowe umieszczanie kłamliwych i nieprawdziwych informacji podlega odpowiedzialności karnej.

W śród najważniejszych rezolucji ONZ dotyczących Jerozolimy są m.in.:

Rezolucja 2253, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 4 lipca 1967 roku, w której uznano wszelkie działania Izraela we Wschodniej Jerozolimie za nielegalne i zażądano ich wstrzymania

Rezolucja 2254, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 14 lipca 1967 roku, potępiająca Izrael za zlekceważenie postanowień poprzedniej uchwały; zawierająca prośbę zaniechanie wszelkich działań we Wschodniej Jerozolimie, w szczególności tych, mających na celu zmianę statusu i charakteru miasta

Rezolucja 250, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 27 kwietnia 1968 roku, kierująca prośbę do państwa Izrael o odwołanie parady wojskowej w Jerozolimie

Rezolucja 251, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 2 maja 1968 roku, potępiająca przeprowadzenie parady wojskowej w Jerozolimie

Rezolucja 252, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 21 maja 1968 roku, zawierająca prośbę do państwa Izrael o zaniechanie wszelkich działalności w Jerozolimie, mających na celu zmianę statusu prawnego miasta; potępiająca zbrojną okupację jakiegokolwiek z obszarów. Postępowanie Izraela uznano za nielegalne, domagając się przywrócenia stanu miasta sprzed wspomnianych zmian

Rezolucja 271, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 15 września 1969 roku w odpowiedzi na podpalenie meczetu Al-Aksa, kierująca prośbę do państwa Izrael o zabezpieczenie świątyni i zaniechanie wszelkich działań, niezgodnych z poprzednimi uchwałami ONZ, mających na celu zmianę charakteru miasta

Rezolucja 298, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 25 września 1971 roku, wyrażająca ubolewanie z powodu braku poszanowania prawa międzynarodowego państwo Izrael, na przykładzie lekceważenia uchwał ONZ dotyczących Jerozolimy. W rezolucji uznano za nielegalne wszelkie procedury administracyjne i prawne, takie jak transfery nieruchomości i konfiskaty ziemi, podjęte na terenie miasta przez państwo Izrael. Uchwała ponownie zakazała czynności mających na celu zmianę statusu, charakteru i demografii miasta

Pozostałe uchwały, w których podejmowano temat Jerozolimy to m.in.:

Rezolucja 446, wydana 22 marca 1979 r.

Rezolucja 452, wydana 20 lipca 1979 r.

Rezolucja 465, wydana 1 marca 1980 r.

Rezolucja 471, wydana 5 czerwca 1980 r.

Rezolucja 476, wydana 30 czerwca 1980 r.

Rezolucja 478, wydana 20 sierpnia 1980 r.

Rezolucja 607, wydana 5 stycznia 1988 r.

Rezolucja 672, wydana 12 października 1990 r.

Rezolucja 904, wydana 18 marca 1994 r.

Rezolucja 1322, wydana 7 października 2000 r.

Z poważaniem

Imię i Nazwisko

—————————————————————-

Apel należy wysłać na poniższe adresy:

sekretariat.naczelnych@agora.pl,

kraj@agora.pl,

swiat@agora.pl,

listydogazety@gazeta.pl

Apel należy wysłać do wiadomości:

Przewodniczący Rady Etyki Mediów

ryszard.bankowicz@radaetykimediow.pl

Z-cy Przewodniczącego REM:

helena.kowalik@radaetykimediow.pl i irena.pilatowska@radaetykimediow.pl

———————————————————————————————-

APEL DO PORTALU ONET.PL

Szanowni Państwo,

Na państwa portalu pod tym linkiem http://portalwiedzy.onet.pl/30391,,,,jerozolima,haslo.html widniej nieprawdziwa informacja jakoby Jerozolima była stolicą Izraela.

W ten sposób legitymizują Państwo łamanie prawa międzynarodowego, jakim jest przyłączanie terytoriów w drodze podboju oraz przesiedlanie własnej ludności cywilnej na okupowane terytoria, któremu od 1967 towarzyszy czystka etniczna ludności palestyńskiej zamieszkującej Jerozolimą Wschodnią. (jak podaje ICAHD – Izraelski Komitet Przeciwko Wyburzaniu Domów – 25 tysięcy domów palestyńskich zostało wyburzonych od 1967 roku)

Zgodnie z ONZ-owskim planem podziału z 1947, który stanowił podstawę powstania państwa Izrael, Jerozolima miała zostać objęta kuratelą międzynarodową jako corpus separtum, a po 10 latach o jej ostatecznym statusie miało zdecydować referendum przeprowadzone wśród jej mieszkańców. Zajęcie przez Izrael Jerozolimy Zachodniej w 1948, wbrew prawu międzynarodowemu, uniemożliwiło realizację tego planu.

Podbój w 1967 i trwająca do dziś okupacja Jerozolimy Wschodniej są jeszcze bardziej bulwersujące. Izrael prowadząc politykę faktów dokonanych – burzenie domów i eksmisje ludności palestyńskiej na masową skalę, przy jednoczesnym wspieraniu rozbudowy nielegalnych osiedli żydowskich w Jerozolimie Wschodniej (a także pozostałych terenach okupowanego Zachodniego Brzegu), łamie szereg postanowień IV Konwencji Genewskiej (w szczególności artykułu 49) i liczne rezolucje ONZ. Protestując przeciwko okupacji Jerozolimy, społeczność międzynarodowa solidarnie wysyła swoich przedstawicieli do Tel Avivu

Pisząc o Jerozolimie jako stolicy Izraela, po pierwsze dezinformują Państwo czytelników, a po drugie otwarcie stają po stronie okupanta prowadzącego czystkę etniczną. Portal onet.pl tak jak kolejne rządy Izraela, prowadzi w ten sposób politykę faktów dokonanych, ignorujący losy zamieszkujących to miasto Palestyńczyków i wspierając bezprawne roszczenia Izraela do Jerozolimy jako jego „niepodzielnej stolicy“.

Należy stwierdzić, ze informacje zamieszane przez portal onet.pl nie tylko wprowadzają czytelników w błąd, ale łamią zasady Narodów Zjednoczonych zakazujące przyłączania terytoriów siłą. Zawarte w informacjach treści stanowią część kampanii propagandowej izraelskich władz, zmierzających do normalizacji polityki kolonizacji, wysiedleń i wywłaszczania kolejnych obszarów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych i aneksji terytoriów, w tym Jerozolimy Wschodniej. Tymczasem Rzeczpospolita Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, nie uznaje aneksji wschodniej części Jerozolimy/Al-Quds przez Izrael.. W innych krajach Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii, rozprzestrzenianie tego typu informacji zostało zakazane.

Portal Onet.pl był zawsze portalem wzbudzającym zaufanie i rzetelnie przekazującym wiedze, mamy nadzieje że podawanie błędnych informacji jest niedopatrzeniem ze strony redakcji oraz, że poprawki zostaną niezwłocznie wprowadzone.

Apeluję o zrezygnowanie z zamieszczania nieprawdziwych informacji mówiących o Jerozolimie jako stolicy Izraela i domagam się sprostowania w tej sprawie, tak by odzwierciedlało ono stan faktyczny i prawny na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych.

Jednocześnie przypominam, że celowe umieszczanie kłamliwych i nieprawdziwych informacji podlega odpowiedzialności karnej.

W śród najważniejszych rezolucji ONZ dotyczących Jerozolimy są m.in.:

Rezolucja 2253, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 4 lipca 1967 roku, w której uznano wszelkie działania Izraela we Wschodniej Jerozolimie za nielegalne i zażądano ich wstrzymania

Rezolucja 2254, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 14 lipca 1967 roku, potępiająca Izrael za zlekceważenie postanowień poprzedniej uchwały; zawierająca prośbę zaniechanie wszelkich działań we Wschodniej Jerozolimie, w szczególności tych, mających na celu zmianę statusu i charakteru miasta

Rezolucja 250, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 27 kwietnia 1968 roku, kierująca prośbę do państwa Izrael o odwołanie parady wojskowej w Jerozolimie

Rezolucja 251, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 2 maja 1968 roku, potępiająca przeprowadzenie parady wojskowej w Jerozolimie

Rezolucja 252, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 21 maja 1968 roku, zawierająca prośbę do państwa Izrael o zaniechanie wszelkich działalności w Jerozolimie, mających na celu zmianę statusu prawnego miasta; potępiająca zbrojną okupację jakiegokolwiek z obszarów. Postępowanie Izraela uznano za nielegalne, domagając się przywrócenia stanu miasta sprzed wspomnianych zmian

Rezolucja 271, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 15 września 1969 roku w odpowiedzi na podpalenie meczetu Al-Aksa, kierująca prośbę do państwa Izrael o zabezpieczenie świątyni i zaniechanie wszelkich działań, niezgodnych z poprzednimi uchwałami ONZ, mających na celu zmianę charakteru miasta

Rezolucja 298, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 25 września 1971 roku, wyrażająca ubolewanie z powodu braku poszanowania prawa międzynarodowego państwo Izrael, na przykładzie lekceważenia uchwał ONZ dotyczących Jerozolimy. W rezolucji uznano za nielegalne wszelkie procedury administracyjne i prawne, takie jak transfery nieruchomości i konfiskaty ziemi, podjęte na terenie miasta przez państwo Izrael. Uchwała ponownie zakazała czynności mających na celu zmianę statusu, charakteru i demografii miasta

Pozostałe uchwały, w których podejmowano temat Jerozolimy to m.in.:

Rezolucja 446, wydana 22 marca 1979 r.

Rezolucja 452, wydana 20 lipca 1979 r.

Rezolucja 465, wydana 1 marca 1980 r.

Rezolucja 471, wydana 5 czerwca 1980 r.

Rezolucja 476, wydana 30 czerwca 1980 r.

Rezolucja 478, wydana 20 sierpnia 1980 r.

Rezolucja 607, wydana 5 stycznia 1988 r.

Rezolucja 672, wydana 12 października 1990 r.

Rezolucja 904, wydana 18 marca 1994 r.

Rezolucja 1322, wydana 7 października 2000 r.

Z poważaniem

Imię i Nazwisko

—————————————————————-

Apel należy wysłać na poniższy adres:

serwisyedukacyjne@portal.onet.pl

—————————————————————–

APEL DO ENCYKLOPEDII PWN

Szanowni Państwo,

Na państwa portalu internetowym pod tym linkiem http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3917716 widnieje informacja, ze Jerozolima jest stolicą Izraela

W ten sposób legitymizują Państwo łamanie prawa międzynarodowego, jakim jest przyłączanie terytoriów w drodze podboju oraz przesiedlanie własnej ludności cywilnej na okupowane terytoria, któremu od 1967 towarzyszy czystka etniczna ludności palestyńskiej zamieszkującej Jerozolimą Wschodnią. (jak podaje ICAHD – Izraelski Komitet Przeciwko Wyburzaniu Domów – 25 tysięcy domów palestyńskich zostało wyburzonych od 1967 roku)

Zgodnie z ONZ-owskim planem podziału z 1947, który stanowił podstawę powstania państwa Izrael, Jerozolima miała zostać objęta kuratelą międzynarodową jako corpus separtum, a po 10 latach o jej ostatecznym statusie miało zdecydować referendum przeprowadzone wśród jej mieszkańców. Zajęcie przez Izrael Jerozolimy Zachodniej w 1948, wbrew prawu międzynarodowemu, uniemożliwiło realizację tego planu.

Podbój w 1967 i trwająca do dziś okupacja Jerozolimy Wschodniej są jeszcze bardziej bulwersujące. Izrael prowadząc politykę faktów dokonanych – burzenie domów i eksmisje ludności palestyńskiej na masową skalę, przy jednoczesnym wspieraniu rozbudowy nielegalnych osiedli żydowskich w Jerozolimie Wschodniej (a także pozostałych terenach okupowanego Zachodniego Brzegu), łamie szereg postanowień IV Konwencji Genewskiej (w szczególności artykułu 49) i liczne rezolucje ONZ. Protestując przeciwko okupacji Jerozolimy, społeczność międzynarodowa solidarnie wysyła swoich przedstawicieli do Tel Avivu

Pisząc o Jerozolimie jako stolicy Izraela, po pierwsze dezinformują Państwo czytelników, a po drugie otwarcie stają po stronie okupanta prowadzącego czystkę etniczną. Wydawnictwo PWN tak jak kolejne rządy Izraela, prowadzi w ten sposób politykę faktów dokonanych, ignorujący losy zamieszkujących to miasto Palestyńczyków i wspierając bezprawne roszczenia Izraela do Jerozolimy jako jego „niepodzielnej stolicy“.

Należy stwierdzić, ze informacje zamieszane przez Wydawnictwo PWN nie tylko wprowadzają czytelników w błąd, ale łamią zasady Narodów Zjednoczonych zakazujące przyłączania terytoriów siłą. Zawarte w informacjach treści stanowią część kampanii propagandowej izraelskich władz, zmierzających do normalizacji polityki kolonizacji, wysiedleń i wywłaszczania kolejnych obszarów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych i aneksji terytoriów, w tym Jerozolimy Wschodniej. Tymczasem Rzeczpospolita Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, nie uznaje aneksji wschodniej części Jerozolimy/Al-Quds przez Izrael. W innych krajach Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii, rozprzestrzenianie tego typu informacji zostało zakazane.

PWN było zawsze wydawnictwem wzbudzającym zaufanie i rzetelnie przekazującym wiedze, mamy nadzieje że podawanie błędnych informacji jest niedopatrzeniem ze strony redakcji oraz, że poprawki zostaną niezwłocznie wprowadzone.

Apeluję o zrezygnowanie z zamieszczania nieprawdziwych informacji mówiących o Jerozolimie jako stolicy Izraela i domagam się sprostowania w tej sprawie, tak by odzwierciedlało ono stan faktyczny i prawny na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych.

Jednocześnie przypominam, że celowe umieszczanie kłamliwych i nieprawdziwych informacji podlega odpowiedzialności karnej.

W śród najważniejszych rezolucji ONZ dotyczących Jerozolimy są m.in.:

Rezolucja 2253, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 4 lipca 1967 roku, w której uznano wszelkie działania Izraela we Wschodniej Jerozolimie za nielegalne i zażądano ich wstrzymania

Rezolucja 2254, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 14 lipca 1967 roku, potępiająca Izrael za zlekceważenie postanowień poprzedniej uchwały; zawierająca prośbę zaniechanie wszelkich działań we Wschodniej Jerozolimie, w szczególności tych, mających na celu zmianę statusu i charakteru miasta

Rezolucja 250, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 27 kwietnia 1968 roku, kierująca prośbę do państwa Izrael o odwołanie parady wojskowej w Jerozolimie

Rezolucja 251, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 2 maja 1968 roku, potępiająca przeprowadzenie parady wojskowej w Jerozolimie

Rezolucja 252, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 21 maja 1968 roku, zawierająca prośbę do państwa Izrael o zaniechanie wszelkich działalności w Jerozolimie, mających na celu zmianę statusu prawnego miasta; potępiająca zbrojną okupację jakiegokolwiek z obszarów. Postępowanie Izraela uznano za nielegalne, domagając się przywrócenia stanu miasta sprzed wspomnianych zmian

Rezolucja 271, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 15 września 1969 roku w odpowiedzi na podpalenie meczetu Al-Aksa, kierująca prośbę do państwa Izrael o zabezpieczenie świątyni i zaniechanie wszelkich działań, niezgodnych z poprzednimi uchwałami ONZ, mających na celu zmianę charakteru miasta

Rezolucja 298, wydana przez Zgromadzenie Ogólne 25 września 1971 roku, wyrażająca ubolewanie z powodu braku poszanowania prawa międzynarodowego państwo Izrael, na przykładzie lekceważenia uchwał ONZ dotyczących Jerozolimy. W rezolucji uznano za nielegalne wszelkie procedury administracyjne i prawne, takie jak transfery nieruchomości i konfiskaty ziemi, podjęte na terenie miasta przez państwo Izrael. Uchwała ponownie zakazała czynności mających na celu zmianę statusu, charakteru i demografii miasta

Pozostałe uchwały, w których podejmowano temat Jerozolimy to m.in.:

Rezolucja 446, wydana 22 marca 1979 r.

Rezolucja 452, wydana 20 lipca 1979 r.

Rezolucja 465, wydana 1 marca 1980 r.

Rezolucja 471, wydana 5 czerwca 1980 r.

Rezolucja 476, wydana 30 czerwca 1980 r.

Rezolucja 478, wydana 20 sierpnia 1980 r.

Rezolucja 607, wydana 5 stycznia 1988 r.

Rezolucja 672, wydana 12 października 1990 r.

Rezolucja 904, wydana 18 marca 1994 r.

Rezolucja 1322, wydana 7 października 2000 r.

Z poważaniem

Imię i Nazwisko

——————————————–

Apel należy wysłać pod tym linkiem

http://www.pwn.pl/kontakt.html


--
Kampania Solidarności z Palestyną


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz