czwartek, 28 kwietnia 2011

Muammar Gaddafi - ''Recollections of my life'' / Muammar Kadafi - "Wspomnienia z mego życia"
5 April 2011

For 40 years, or was it longer, I can’t remember, I did all I could to give people houses, hospitals, schools, and when they were hungry, I gave them food. I even made Benghazi into farmland from the desert. I stood up to attacks from that cowboy Reagan. When he killed my adopted orphaned daughter, he was trying to kill me; instead he killed that poor innocent child. Then I helped my brothers and sisters from Africa with money for the African Union, did all I could to help people understand the concept of real democracy, where people’s committees ran our country...

Read more in English

HERE5 Kwiecień 2011

Przez 40 lat, albo nawet dłużej - już dokładnie nie pamiętam - robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić ludziom mieszkania, szpitale, szkoły, a kiedy byli głodni - karmiłem ich. Wyrwałem również miasto Bengazi z piasków pustyni, by nie brakło tam ziemi uprawnej. Przeciwstawiłem się atakom kowboja Reagana. Kiedy zabił moją przybraną córeczkę, próbował zabić mnie. Zamiast tego zamordował biedne niewinne dziecko. Następnie wspomogłem mych afrykańskich braci i siostry pieniędzmi dla Unii Afrykańskiej...

Czytaj dalej po polsku

TU


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz